Anti Aging Ansikts-kit Baserad På Genuttryck

Anti Aging Face Kit

(For English text scroll down)

ANTI AGING


BRYR DU DIG OM HUR DU ÅLDRAS?

UNDRAR DU VARFÖR VISSA MÄNNISKOR SER UT OCH VERKAR VARA YNGRE ÄN DERAS EGENTLIGA ÅLDER?

TROR DU ATT DET ÄR GENETISKT FÖRUTBESTÄMT HUR VI SKA ÅLDRAS?

TROR DU ATT DET INTE GÅR ATT PÅVERKA HUR DU ÅLDRAS OCH ATT DU DÄRFÖR KÄNNER DIG HJÄLPLÖS?


Ovan frågor kan du läsa och finna svaren på i en bok med titeln ”The Aging Myth”, written by Joseph Chang, Ph.D. Den blev en New York Times Best Seller när den släpptes.
anti aging Aging Myth

Det är en riktigt intressant bok som jag
rekommenderar dig att läsa om du bryr dig
om att åldras hälsosamt.

Joseph Chang vill uppmuntra oss att välja
livsstil för resten av våra liv.

Dr. Chang tog beslutet att byta karriär efter flera
år inom medicinska läkemedel. Han ville byta från att
behandla sjukdomar till att hjälpa människor innan
de blir sjuka.

Att tillverka läkemedel för att behandla allvarliga
hälsoproblem är fördelaktigt för dem som redan har
problem, men han ville göra något som skulle kunna vara till nytta för alla, med eller utan akuta hälsoproblem. Enkelt uttryckt så vill han att folk ska hålla sig friska så att de aldrig behöver mediciner.

Jag beskriver detta förhållningssätt till anti aging och genuttryck i e-rapporten ”Hur Uttrycker Sig Dina Gener?” som du kan ladda ner gratis här. Om du är nyfiken så tveka inte att anmäla dig för att få rapporten och då får du även mina nyhetsbrev så länge du själv vill. I rapporten avslöjar jag också namnet på företaget jag samarbetar med som tillverkar dessa super-produkter.

Jag använder ett ansikts-kit bestående av en flaska med rengöring och ansiktsvatten, allt i ett. Jag kände att jag var tvungen att skicka en fråga till företaget för att fråga varför det inte är viktigt att ha ett separat ansiktsvatten för att återupprätta det rätta ph-värdet i huden.

De berättade för mig att skummet i den här flaskan är så enastående att man inte behöver det. Den andra tuben är en anti aging dagkräm med SPF 22. Den tredje burken innehåller en anti aging nattkräm och den fjärde flaskan innehåller ett anti aging serum.

Dessa produkter gör det möjligt för mig att hålla ner mina nivåer av åldrings-enzymer i min hud dygnet runt.

Detta åldrande enzym, som kallas Arnox, börjar du producera runt trettio års ålder och det orsakar linjer och rynkor i ditt ansikte.

Skicka mig bara ett meddelande från ”Kontakta mig” om du är intresserad av att veta märket på detta ansikts-kit som jag använder så återkommer jag till dig inom 24 timmar.

// ENGLISH:

Is aging a concern to you?
Do you wonder why some people look and feel younger than their actual age while
others appear older than they really are?
Do you believe it is genetically predetermined in what way we age?
Do you believe that there is nothing you can do about how you age and because
of that you feel kind of helpless?
Above are some questions that you can find and read the answers to in a book with
the title ”The Aging Myth”, written by Joseph Chang, Ph.D. It has been a New York
Times Best Seller.
It’s a really interesting book that I recommend reading
if you are concerned with healthy aging. Since I think
that he empowers us to make a choice of lifestyle for the
rest of our lives.
Dr. Chang made a decision after years in medical
pharmaceuticals, to switch careers. He wanted to
change from treating disease to helping people
before they get sick.
Making pharmaceuticals to treat serious health disorders is
beneficial to those who already have issues but he wanted to
do something that could be beneficial to everyone, with or without acute health
issues. Simply put. He wanted people to stay healthy so they would never need drugs.
I describe this approach to anti aging and gene-expression in the free e-report on
the right side of this blog. If you are curious about it, feel free to sign up to get
the report and you will get my newsletter as well for as long as you want.
I will reveal the name of the company I work with that produces these super-products
in the report.
I use a face-kit consisting of one bottle of cleanser and toner, all in one. I felt
that I had to send a question to the support of my company and ask why it is not
important to have separate toner to re-establish the right ph-value of your skin.
They told me that the foam in this bottle is so exquisite that you don’t need that.
The second tube is an anti aging daycream with SPF 22. The third jar contains an
anti aging night cream and the fourth bottle contains an anti aging serum.
Using those products enables me to put down my levels of aging-enzymes in my skin 24/7.
This aging enzyme, called Arnox, you start to produce around the age of thirty
and it causes lines and wrinkles in our face.
If you are interested in knowing the brand of this face-kit I’m using just send me
a message from the ”Contact Me” folder and I will get back to you within 24 hours.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>