Feed Your Mind – The Power Of Thinking Without Thinking

Blink Alle Havsbaden

I try to constantly have a book to read that feed my mind with valuable information to educate myself in different ways.

I recently read a book called ”The Power Of Thinking Without Thinking” written by Malcolm Gladwell. He describes an ability called ”thin-slicing”. It is apparently the ability to assess what is important from relatively little information.

In other words, this is an idea of that spontaneous decision is often as good as, or even better yet, carefully planned and considered such. Gladwell builds on examples from science, advertising, marketing, medicine, military war games and popular music to reinforce his ideas. Gladwell also uses many examples on
ordinary people’s experiences with ”thin-slicing.”

Gladwell describes how we can intuitively determine what a person is thinking just by looking at his or her face. The book argues that intuitive ability developed through experience, training and knowledge. He argues that an expert in many cases make better decisions if they take them quickly than if they begin to analyze the situation.

Gladwell also mentions that sometimes it may be that too much information can be a barrier to make a proper assessment. This is often called ”analysis paralysis.” The challenge is to sift and focus on the most important information to make a decision.

My own reflection is that what we call the ”gut feeling” has to do with our ability to make decisions instinctively. If we trust our gut feelings or not is an entirely different issue.

SWEDISH://
Jag läste nyligen en bok som heter ”The Power of Thinking without thinking”  skriven
av Malcolm Gladwell. Han beskriver en förmåga som kallas ”thin-slicing”. Det är
tydligen förmågan att bedöma vad som är viktigt från relativt lite information.

Med andra ord är detta en idé om att spontana beslut ofta är lika bra som, eller till
och med bättre än, noggrant planerade och övervägda sådana. Gladwell bygger på
exempel från vetenskapen, reklam, försäljning, medicin, militära krigsspel och
populärmusik för att stärka sina idéer. Gladwell använder också många exempel på
vanliga människors upplevelser med ”thin-slicing.”

Gladwell beskriver hur vi intuitivt kan avgöra vad en person tänker bara genom att
titta på hans eller hennes ansikte. Boken argumenterar för att intuitiv förmåga
utvecklas av erfarenhet, träning och kunskap. Han menar att en expert i många fall
fattar bättre beslut om de tar dem snabbt än om de börjar analysera situationen.

Gladwell nämner också att det ibland kan vara så att för mycket information kan vara
ett hinder för att göra en korrekt bedömning. Detta kallas ofta ”Analys förlamning.”
Utmaningen är att sålla och fokusera på den viktigaste informationen för att fatta ett
beslut.

Min egen reflektion är att det vi kallar ”mag-känsla” har med vår förmåga att fatta
beslut instinktivt att göra. Om vi sedan förlitar oss på vår magkänsla eller ej är
en helt annan sak. På svenska heter boken Blink.
//

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>