Food Supplement with Vitamins, Minerals and Phytonutrients

livet-i-ett-piller

Staying healthy throughout one’s life begins with eating right. There is a growing
number of scientific evidence demonstrating the health benefits of specific nutrients.
A healthy diet needs to have a balance of macronutrients (fats, proteins and
carbohydrates), calories to support energy needs and micronutrients to meet the needs
for human nutrition without inducing toxicity or unnecessary weight gain from
consuming excessive amounts.

An unhealthy diet is a major risk factor for a number of chronic diseases including
among others high blood pressure, diabetes, abnormal blood lipids, overweight/ obesity,
cardiovascular diseases and cancer. A growing number of people are turning to healthy
food selections and sources. In addition, the consumption of pre-dosed essential key
nutrients can contribute to our health and wellbeing.

We eat a dietary supplement, which contains important antioxidants and phytonutrients,
vitamins, minerals and other metabolic co-factors. Targeting needs at the cellular level,
this supplement provides your body with high levels of nutrients that are needed for
energy and vitality, such as biotin, calcium and copper. The health benefits this food
supplement provides are the result of hundreds of hours of research and development
across the world.

Proven Science – the Measurable Difference
There are a large number of published studies on the antioxidants in this supplement.
Furthermore, it has been subjected to several clinical studies that have demonstrated
specific antioxidant and linked cardiovascular benefits from regular and consistent
use of it.

It addresses specific health needs in one product and consists of a balanced ratio of
nutrients, each targeting specific health benefits.

Here comes a list some of the ingredients in the food supplement I take and how they
can balance out bodies:

Balanced Bone Nutrition
Contains calcium and vitamin D, magnesium, zinc, manganese and
vitamin K.

Balanced Immune Support
Contains Vitamin A, C, D, selenium, vitamin B6 and B12, copper and zinc.

Supports Metabolism
Contains vitamin A, C, zinc, biotin, iodine and copper.

Helps Protect the Body with Cardiovascular Nutrients
Chromium, vitamin B2, vitamin B6 and B12.

Supports Cells with a Powerful Antioxidant Network
Science has shown that a network of antioxidants (rather than a high amount of a
single antioxidant) has been more effective in protecting cell constituents.
Contains vitamin C, vitamin E, selenium, copper, zinc, manganese, carotenoids and
flavonoids.

Supports the Cognitive Function
Contains iodine, biotin, zinc and pantothenic acid.

Maintains Skin Health
Healthy skin is not only about creams and other products you apply from the outside in.
By feeding your skin from the inside with a healthy diet and supplements, your skin will
look younger and more radiant. Health experts say that vitamins and minerals in all forms
play an integral role in a healthy complexion.
Contains vitamin A, B2, niacin, biotin, iodine and zinc in order to improve your skin health.

Helps Thyroid Function
Contains iodine and selenium.

Supports Eye Health
Contains vitamin A, vitamin B2 and zinc that will help you to keep your eyes healthy and
contribute to the maintenance of normal vision.
_____________________________________________________________________________________

For whom is this product?

Adults over 18 years of age.
• Those who want to supplement the daily diet with
   nutritional solutions.
• Individuals exposed to increased stress and polluted
   environments.

I think this is one of the best choice in nutritional supplementation with a
complete dietary supplement that delivers important vitamin, mineral, phytonutrient
and antioxidant micronutrients for the day-to-day health needs of the human body.

By taking this food supplement, my body is provided with a continuous level of saturation
and thus a regular absorption of vitamins and minerals. It also provides my body 24-hour
antioxidant protection.

I also like the conveniently packaged sachets that goes with me and my busy lifestyle.

I measured my level of antioxidants before I started to eat this food supplement and
after a few month I measured me again to find out that my levels now increased by
almost 100%. We have this scanner that we use to measure peoples antioxidants scores.

By simply placing your hand in front of the scanner’s blue light, you receive a score
that will empower you to make improvements to your antioxidant health through nutrition
and supplementation.

Peoples motivation grows as they watch their scores rise while taking this supplement
and making any necessary diet and lifestyle changes.

//SWEDISH:
Ett sunt leverne börjar med ordentliga matvanor. Ett växande antal vetenskapliga bevis
visar hur specifika näringsämnen kan främja hälsan. I en sund kost skall makronäring
(fetter, proteiner och kolhydrater) balanseras med kalorier (för att stötta energibehovet)
och mikronäring. Det sista för att uppfylla behovet av näring utan medförd giftighetsgrad
eller onödig viktuppgång p.g.a. för stora intagna mängder mat.

En osund kost innebär stor risk för ett antal kroniska sjukdomar, bl.a. högt blodtryck,
diabetes, abnorma blodfetter, övervikt/fetma, hjärt-kärlsjukdomar och cancer.

Ett växande antal människor väljer nu nyttigare mat och ursprungskällor. Dessutom kan
intag av fördoserade viktiga näringsämnen bidra till vår hälsa och vårt välbefinnande.

Vi äter ett kosttillskott, som innehåller viktiga antioxidanter och fytonäringsämnen,
vitaminer, mineraler och andra metabola faktorer. Detta kosttillskott son inriktar sig
på behoven på cellnivå, ger din kropp med höga halter av näringsämnen som behövs för
energi och vitalitet, såsom biotin, kalcium och koppar. Hälsofördelarna med detta kost-
tillskott är resultatet av hundratals timmar av forskning och utveckling över hela
världen.

Bevisad vetenskap – den mätbara skillnaden
Det finns ett stort antal publicerade studier om antioxidanter i detta kosttillskott.
Det har blivit föremål för flera kliniska studier som visar specifika fördelar vad
gäller antioxidanter och hjärt-kärlhälsa efter regelbundet intag av produkten.

Denna produkt adresserar specifika hälsobehov i en enda produkt. Det har en balanserad
mängd näringsämnen, var och en med specifika fördelar för hälsan.

Här följer en uppräkning av ingredienser i kosttillskottet vi tar varje dag och hur
de balanserar kroppen:

Balanserad näring för benstommen
Innehåller kalcium och vitamin D, magnesium, zink, magnesium och
vitamin K.

Stöd för balanserat immunförsvar
Innehåller Vitamin A, C, D, selen, vitamin B6 and B12, koppar och zink.

Stödjer ämnesomsättningen
Innehåller vitamin A, C, zink, biotin, jod och koppar.

Bra för hjärta och kärl
Krom, vitamin B2, vitamin B6 och B12.

Stödjer cellerna med ett effektivt nätverk av antioxidanter
Vetenskapen har visat att ett nätverk av antioxidanter (snarare än en hög mängd av en
enda slags antioxidant) är mer effektivt när det gäller att skydda cellens beståndsdelar.
Innehåller vitamin C, vitamin E, selen, kopper, zink, magnesium, karotenoider och
flavonoider.

Stödjer kognitiva funktioner
Innehåller jod, biotin, zink och pantotensyra.

Bibehåller frisk hud
Frisk hud handlar inte bara om krämer och annat som du applicerar utanpå kroppen.
Genom att ge näring åt huden inifrån med sund mat och kosttillskott ser den yngre
och fräschare ut. Hälsoexperter säger att vitaminer och mineraler i alla dess former
spelar en viktig roll för hyns utseende.
Innehåller vitamin A, B2, niacin, biotin, jod och zink för att förbättra hudens hälsa.

Helps Thyroid Function
Innehåller jod and selen.

Stödjer synförmågan
Förutom A-vitamin, kan även B2 och zink hjälpa dig behålla ögonhälsan och bidra till
bibehållen normal synförmåga.

_____________________________________________________________________________________

För vem är den här produkten?
Vuxna över 18 år.
• De som vill komplettera den dagliga kosten med
  näringslösningar.
• Personer som utsätts för ökad stress och förorenade
  miljöer.

Jag tror att detta är ett av de bästa valen man kan göra när det gäller
näringstillskott i form av ett komplett kosttillskott som levererar viktiga
vitaminer, mineraler, phytonutrient och antioxidant mikronäringsämnen kroppens
dagliga behov för att vara hälsosam.

Genom att ta detta kosttillskott, så blir min kropp kontinuerligt försedd med
dessa viktiga ämnen och får därmed en regelbunden absorption av vitaminer och
mineraler. Det ger också min kropp ett 24-timmars antioxidant skydd.

Jag gillar också de enkelt förpackade påsar som går i stil med mig och min livsstil.

Jag mätte min nivå av antioxidanter innan jag började äta detta kosttillskott och
efter några månader jag mätte mig igen för att få reda på att mina nivåer nu ökat
med nästan 100%. Vi har en scanner som vi använder för att mäta människors nivåer av
antioxidanter i kroppen.

Genom att helt enkelt placera handen framför skannerns blåa ljus, får du en poäng
som gör det möjligt för dig att se om du får förbättringar vad det gäller ditt
antioxidant-värde när du efter att ha ätit kosttillskottet i 3 månader åter
skannar dig.

Människors motivation växer när de ser sina poäng höjas när de tar detta tillägg
och göra nödvändiga kost-och livsstilsförändringar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>