No Smokers på Attitude-mässan i Stockholm

Attitude Rock of Sweden
I helgen som gick hade jag, min dotter Hannie och två av våra strategiska partners en monter på Attitude-mässan i Stockholm. Det är nordens största mässa om mode, skönhet och livsstil.Vi erbjöd människor att skanna sig för att få veta sitt karotenoid-värde.

Detta görs i handflatan genom att hålla den framför en liten blå laserstråle. Efter eller under tiden man skannar sig så fyller vi i uppgifter om personen ifråga. Det är frivilligt förstås, men eftersom företaget, vår finansiella partner, som vi samarbetar med är ett forskarbaserat företag vill de gärna få uppgifter som ålder, kön, längd, vikt, om man äter kosttillskott och hur ofta samt om de röker eller ej. Denna info skickas sedan via nätet till företagets forskarcentrum i Provo, Utah, USA.

Glädjande nog så av de 58 personer som skannade sig under mässan så var det ingen som var rökare.

Det var dock bara en bråkdel av de som skannade sig som hade karotenoid-värden som var OK. De flesta hade värden som visade på att de inte får i sig rätt mängd näring med antioxidanter.

Vad som kan påverka resultatet:

 • Din kosthållning
      De som äter grönsaker och frukt med höga halter av karotenoider får ofta högre mätresultat.
 • Dina kosttillskott
      De som äter kosttillskott med antioxidanter i form av karotenoider får ofta högre mätresultat.
 • Kroppens fetthalt
      Överviktiga eller personer som har en hög andel fettprocent får ofta lägre mätresultat.
 • Livsstil och vanor
      Höga mängder oxidativ stress och exponering för fria radikaler kan sänka mätresultaten.
      Tobaksrök, stress, sol, föroreningar och gifter är vanliga källor till fria radikaler.
 • Dina gener
      Det är individuellt hur pass din kropp kan absorbera karotenoider.
 • Läs mer om kosttillskotten jag tar genom att klicka här!

  ENGLISH://
  Last weekend, my daughter Hannie, I and two of our strategic partners had a booth at
  the Attitude Exhibition in Stockholm. We offered people to scan themselves in order
  to know their carotenoid-score.
   
  This is done in the palm of your hand by holding it in front of a small blue laser beam.
  After or while scanning we fill in the details about the person. It is optional of course,
  but because the company, our financial partners, who we co-work with is a research based
  company they like to receive information such as age, gender, height, weight, if you eat
  food supplements and how often and if the person smoke or not. This info is sent via the
  internet to the company’s research center in Provo, Utah, USA.

  Happily enough, of the 58 people who scanned during the show, there were no smokers.

  However, only a fraction of those who scanned themselves had an OK carotenoid-score. Most
  people had values ​​which showed that they were not getting the right amount of nutrition
  with antioxidants.

  What may influence the result :

 • Your diet
      Those who eat vegetables and fruits rich in carotenoids are often higher readings.
 • Your Supplements
      Those who eat food supplements with antioxidants in the form of carotenoids often get higher results.
 • Body fat
      Overweight or people who have a high proportion of fat percentage often get lower scores.
 • Lifestyle and habits
      High levels of oxidative stress and exposure to free radicals may lower the measurement results.
      Tobacco smoke , stress, sun, pollution and toxins are common sources of free radicals.
 • Your genes
      It’s individual how your body can absorb carotenoids.
 • Click here to learn more about the supplements I take.

  Kommentera

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>